Arbeidserfaring

Kun ordinære ansettelsesforhold er listet. Prosjekter som selvstendig næringsdrivende er ikke listet.

2014 – d.d.

Vintage Wear & Jeans as

Eier og daglig leder.

Kun 20% stilling siden butikksjef i 100 % stilling ble ansatt november 2021.

2021 – 2022

Oslo Pride

Frikjøpt styreleder 100 %.

Leder over to daglige ledere og 14 frivillige fagledere.

Ansvarlig talsperson under terroren i Oslo 25. juni.

2019 – 2020

Blikk

Daglig leder 40% stilling.

2007 – 2010

Kommunikasjonsrådgiver

Likestillings- og diskrimineringsombudet, 100% stilling.

2006 – 2007

Vest-Telemark Vidaregåande

Vikarlærer i norsk, samfunnsfag og engelsk, 80% stilling.

2004 – 2009

Vest-Telemark Museum

Teamleder sommersesong, 100 % stilling.

2002 – 2005

NSB Bø Stasjon

Kundebehandler, ringevikar.