Styreerfaring

2020 – d.d.

Konsertforeninga
styremedlem

Konsertforeninga ble startet i 1998 for å arrangere konserter av høy kvalitet innenfor sjangre som faller utenfor populærmusikkens kommersialitet, og med et skråblikk til jazzen.

Konsertforeninga står for konsertseriene Blow Out!, FemmeBrutal!, Blårollinger, Death Jazz, Gutvik Ukentlig og Ladyfest i tillegg til flere andre konserter.

Jeg sitter i styret til Konsertforeninga fordi jeg synes det er viktig at noen jobber grasrotbasert og med utgangspunkt i utøverne – ikke byråkratene – innenfor kulturfeltet. Jeg synes det er viktig å bidra til at Konsertforeninga fortsetter å bryte med etablert konsensus for hvordan man skal drive med kultur i Norge og utfordrer normene for både kulturvirksomhet rent organisatorisk, men også sjangerbrudd i kunsten.

2023 – d.d.

Skeivt kunst- og kultursenter
styremedlem

Skeivt kunst- og Kultursenter er en stiftelse som ble stiftet for å skape en frittstående skeiv kunst- & kulturarena som favner på tvers av generasjoner, gruppetilhørighet og kunstneriske disipliner. Senteret skal være en trygg møteplass som bidrar til økt kunstnerisk aktivitet og fellesskap.

Jeg sitter i styret her fordi jeg synes det er viktig at det finnes en rusfri samlingsplass for skeive som ikke er tuftet på politisk arbeid, men på kultur og tilhørighet. Gjennom å engasjere frivillige kan flere finne et miljø hvor de kan være seg selv og samtidig føle seg trygg. Ved å skape sammen – skaper vi fellesskap.

2023 – 2024

Støttegruppa 25. juni
styremedlem

Støttegruppa 25. juni er opprettet for å være en støtte og en stemme for berørte etter terroren i Rosenkrantz gate 25. juni 2022.

Har en interesse i denne organisasjonen fordi jeg var leder i Oslo Pride 25. juni 2022, og dermed har sett hva terroren gjorde med oss fra «innsiden». Jeg var med å stifte Støttegruppa.

Frikjøpt til å drifte administrasjonen og ansette kontorsjef tre måneder høsten 2023.

2017 – 2024

Grünerløkka kultur- og næringsforening
nestleder
styreleder

Grünerløkka kultur- og næringsforening er den første kultur- og næringsforening i Norge. Foreningen jobber for å sikre og videreutvikle rammebetingelsene for handel- og kulturaktiviteter på nedre Grünerløkka. Foreningen har over 12o medlemmer innen både kultur og næring, og jobber for byutvikling, næringsutvikling og kulturutvikling.

Jeg var med å starte foreningen i 2017 fordi jeg så at det var behov for å jobbe sammen mot gentrifisering og for å sikre god medvirkning på større byutviklingsprosjekter.

Jeg var styreleder frem til 2021, og har fungert som nestleder og politisk talsperson etter det.

2014 – 2022

Oslo Pride
styreleder
styremedlem

Oslo Pride er et selskap med ideelt formål og Norges største feiring av skeivt mangfold. Oslo Pride er en hel uke med fest og feiring som avsluttes med den politiske markeringen, prideparaden, med mer enn 100 bolker og flere titals tusen deltakere og langt flere tilskuere i Oslo Sentrum. Det er vokst til å bli en folkefest på størrelse med 17. mai.

Jeg ble med i Oslo Pride i 2014 fordi jeg syntes det var spennende å jobbe med organisasjonsutvikling i en organisasjon som var frivillig drevet. I perioden jeg var med i styret gikk festivalen fra å være dugnadsdrevet av en liten vennegjeng til å bli en stor og profesjonell organisasjon med flere årsverk i administrasjonen og et budsjett på flere titals millioner.

I min styreperiode jobbet jeg for å styrke kultur, frivillighet og inkludering. Som styreleder sørget jeg bl.a. for å tydeliggjøre hvilke arbeidsoppgaver og ansvar som skulle ligge til administrasjon og hvilke oppgaver som skulle løses av frivillige, jeg opprettet en ny arena for alternative sjangre og kulturuttrykk som tradisjonelt ikke har fått så stor plass på prider, sørget for tydeligere og mer profesjonell forankring av innholdet på programmet gjennom strategisk organisasjonsutvikling.

I perioden jeg var styreleder var styreleder frikjøpt til å være leder og ansikt utad i organisasjonen. Jeg var dermed ansiktet utad da terroren skjedde 25. juni 2022. Det var en krevende oppgave jeg har lært svært mye av og som gjorde at det ble vanskelig å gå tilbake til de «ordinære oppgavene» i organisasjonen etterpå.

2009 – 2014

Fri – Foreningen for kjønn- og seksualitetsmangfold
sentralstyremedlem

Fri – Foreningen for kjønn- og seksualitetsmangfold er videreføringen av det som tidligere het LLH – landsorganisasjonen for lesbisk og homofil frigjøring og før det DNF48 – Den norske forening af 1948 som ble stiftet i 1950 som en avdelingen av det danske forbundet. Foreningen er en landsdekkende medlemsorganisasjon som har til formål å fremme skeiv interessepolitikk.

Jeg var sentralstyremedlem i perioden fordi jeg ønsket å bidra til at foreningen gikk i en mer queerteoretisk retning. Jeg jobbet med kjønnsmangfold og bidro til et nytt prinsipprogram og arbeidsprogram som også inkluderte trans. Den siste perioden ledet jeg navne-edringutvalget som la grunnlaget for at foreningen ved neste årsmøte klarte å gå fra LLH til Fri.

I Fri lærte jeg om politisk lobbyarbeid opp mot statlige virksomheter, maktkamper i organisasjonslivet og viktigheten av ryddige linjer mellom administrasjon og politiske ledelse/frivillige.