Styreerfaring

2022 – d.d.

Støtteforeningen 25. juni

Var med å stifte foreningen. Ordinært styremedlem.

2022 – d.d.

Histra Consulting

Eier og styreleder.

2020 – d.d.

Konsertforeninga

Ordinært styremedlem.

2017 – d.d.

Grünerløkka kultur- og næringsforening / Visit Løkka

Var med å stifte foreningen som er den første kultur- og næringsforening i Norge.

Var styreleder fra 2018 – 2021 mens medlemstallet økte fra 20 til over 100 medlemmer. Ledet foreningen da pandemien rammet.

Politisk talsperson og nestleder fra 2021 – d.d.

2014 – d.d

Vintage Wear & Jeans

Eier og styreleder.

2014 – 2022

Oslo Pride

Styreleder 2021-2022 og ble øverste ansvarlig og talsperson da terroren rammet 25. juni.

Ordinært styremedlem fra 2014-2021 og var med på å utvikle organisasjonen fra en liten, dugnadsbasert pride til å bli en profesjonell organisasjon som organiserer over 300 frivillige året rundt.

Jobbet for å styrke kultur, frivillighet og inkludering gjennom strategi- og organisasjonsutvikling.

2009 – 2013

FRI – foreningen for kjønn- og seksualitetsmangfold

Styremedlem i LLH – Landsforeningen for lesbiske, homofile og transpersoner (nå FRI). Jobbet for å fremme saker knyttet til kjønnsmangfold, og var bl.a. styrets representant i Transutvalget.

Ledet navneutvalget som la frem navneendringssak i 2014.