Erfaring

Listen er ikke komplett, men viser et utvalg av det jeg har drevet med. Jeg har vært selvstendig næringsdrivende siden 2006, men noen av prosjektene er også gjort som ordinær ansatt.

2023 – d.d.

Nutheim Kunstsenter
daglig leder
prosjektleder

Nutheim Kunstsenter ble opprettet høsten 2023 for å skape en plattform for det kreative miljøet rundt Nutheim, og arrangere utstillinger, konserter, kurs og seminar. Nutheim Kunstsenter har også gjesteatelier og fellesverkstad med mulighet for kunstnerresidens.

Jeg ble med å etablere kunstsenteret fordi jeg synes det er viktig å ha kunst og kultur av høy kvalitet også på bygda. Levende kultur er avgjørende for at folk skal trives og slå seg ned i nærmiljøet. Nutheim ligger i Flatdal som er i bygd som har klart å trekke folk tilbake til bygda etter endt utdannelse. Jeg tror det har å gjøre med at det er et stort kunstnermiljø der som skaper større toleranse for ulikheter, mangfold og det stimulerer til refleksjon. Det synes jeg er både viktig og spennende.

Nutheim Kunstsenter går inn i sitt første ordinære driftsår i 2024.

2014 – d.d.

Vintage Wear & Jeans
eier og daglig leder

Vintage Wear & Jeans er en liten kjedeuavhengig vintagebutikk på Grünerløkka i Oslo. Butikken er kjent for å være god på vintage jeans og har etterhvert spisset konseptet inn på klassiske jeans.

Jeg startet butikken sammen med min kone i 2014. Ved å drive butikk har jeg lært strategi og ledelse fra bunnen av. I butikk er det svært kort vei fra tiltak til resultat og det er en grunnleggende måte å lære både strategi og ledelse på.

Jeg har ansatte i butikken som har ansvaret for å holde butikken åpen, men jeg forsøker å være mest mulig tilstede. Det å drive butikk gir meg muligheten til å ha en fleksibel hverdag ellers som rådgiver innen organisasjon og ledelse og som prosjektmedarbeider innen kunst- og kultur.

2014 – d.d.

Only Connect
festivalmedarbeider

Only Connect er en internasjonal festival for samtidsmusikk, eksperimentell musikk og lydkunst. Festivalen er arrangert av nyMusikk som er en landsomfattende helårsarrangør og organisasjon for samtidsmusikk

Jeg har vært med som festivalmedarbeider på Only Connect siden 2014 fordi jeg elsker profesjonaliteten og seriøsiteten i samtidsmusikk-miljøet samtidig som det ikke er pretensiøst eller preget av divaer slik det ofte er i kommersielle musikkfestivaler.

Jeg pleier å ha ansvar for artist-transport og logistikk rundt instrumenter og kunstinstallasjoner.

2019 – 2020

BLIKK
daglig leder

BLIKK er Norges eldste og eneste redaktørstyrte skeive magasin og nyhetsnettskjbted, etablert i 1992.

Jeg jobbet i Blikk i ett år og gjennomførte noen organisatoriske endringer for mer effektiv drift. Én av endringene var å legge ned min egen stilling og overføre daglig leder-ansvaret til redaktøren.

I min tid gikk Blikk fra å være et glossy stifteheftet magasin, til å få et format med falset rygg, mer kunstnerisk design og en mer fagblad-preg enn glossy ukeblad. Jeg lanserte også ny nettside og digitaliserte hele arkivet.

2015

Kunstnerisk Avkastning
Produsent

Kunstnerisk avkastning var en scenekunstproduksjon av og med danser og koreograf Maja Roel. Forestillingen var en reaksjon på regjeringsskiftet og blå-blå kulturpolititikk.

Kunstnerisk avkastning ble vist på Dramatikkens Hus i Oslo, Tou Scene i Stavanger og i St. Olavshallen i Trondheim.

Jeg ble med i prosjektet fordi jeg tidligere hadde jobbet mye med Maja Roel, og fordi jeg syntes det var spennende å jobbe på en sceneproduksjon for voksne i prosess.

2013 – 2018

Slottsfjellfestivalen
festivalmedarbeider

Slottsfjellfestivalen var en musikkfestival i Tønsberg som ble arrangert på Slottsfjellet midt i byen.

Jeg ble med i Slottsfjellfestivalen som festivalmedarbeider fordi jeg syntes det var spennende å jobbe med en stor kommersiell festival. Jeg jobbet hovedsakelig med artisttransport og VIP-transport.

2011

DanceWorks Chicago
frivillig

Dance Works Chicago er et scenehus og en instutisjon innen samtidsdans i Chicago-området i USA. Julie Nakagawa er grunnlegger og koreograf og jobber med å bygge opp unge talenter innen samtidsdans.

Jeg ønsket en forandring og søkte meg inn som frivillig hos Dance Worsk Chicago for tre måneder i 2011. Jeg hjalp til med å lage en kommunikasjonsstrategi for styret og kjørte lys på en forestilling.

Jeg lærte om ulikhetene mellom et kommersielt drevet kulturliv slik det er i USA og et offentlig finansiert kulturliv slik vi har i Norge.

2010 – 2013

Utosafari
turneleder

Utosafari var en samtidsdansforestiling for barn produsert av Landing DA. Utviklet av danserne Guro Anna Wyller Odden, Venke Sortland og Ina Coll Kjølmoen.

Forestillingen ble kjøpt inn av Den Kulturelle Skolesekken (DKS) og turnerte i en periode på ca to år hvor jeg var turneleder, teknisk assistent og publikumsvert.

Jeg lærte mye om hvordan man jobber med kunst rettet mot barn, og hvordan man håndterer lærere som har misforstått hvordan barn skal få lov å være i møte med kunst.

2007 – 2010

Likestillings- og diskrimineringsombudet
kommunikasjonsrådgiver

Likestillings- og diskrimineringsombudet er en statlig etat som skal fremme likestilling og kjempe mot diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder.

Jeg jobbet som kommunikasjonsrådgiver og hadde bl.a. ansvar for en kampanje for å informere befolkningen om nytt lovverk som trådte i kraft i 2009. Jeg jobbet også som stabsrådgiver under likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås, og hadde sekretærfunksjoner for ledergruppen.

I denne jobben lærte jeg om aktivitet- og redegjørelsesplikten og hvordan man jobber strategisk med mangfoldsarbeid. Jeg lærte også noe om hvor vanskelig det er å så en ledergruppe til å trekke i samme retning og klare å prioritere når alle områdene man jobber med er «like viktige».

2006 – 2007

Vest-Telemark Vidaregående skule
vikarlærer

Vest-Telemark Vidaregåande skule ligger i Tokke kommune og har både almennlinje og fagspesialiering innen helse og mekaniske fag.

Jeg var vikarlærer i norsk, samfunnsfag og engelsk og hadde hovedansvaret for en 2. klasse i norsk og samfunnsfag i tillegg til engelskundervisning på faglinjene.

Jeg lærte om lærerkultur og konservative forestillinger om pedagogikk og hvor vanskelig det er å fronte endring.

2005 – 2006

JAM!
prosjektkoordinator

JAM! var et samarbeid mellom Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design, Riksutstillinger og Adbusters Norge som vant Gullsekken for beste DKS-forestilling i 2006.

Prosjektet var en rekke kunstworkshops utviklet av aktivister og kunstnere i samarbeid og som skulle lære ungdom å uttrykke seg kreativt i offentlig rom. Målet var å gi ungdom en stemme og fortelle dem at det nytter å bruke den. I prosjektet ble alt gjort på «ordentlig» og ikke bare på «lissom» slik det ofte var i skolen.

I prosjektet lærte jeg hvordan man leder et flatt strukturert nettverk av sterke personligheter. Jeg lærte å være en bru og buffer mellom nettverket og offentlige ansatte i Nasjonalmuseet og i skoleverket som var skeptiske til alternative kunstnere og aktivister sine fremgangsmåter.

2004 – 2009

Vest-Telemark Museum
områdeansvarlig
omviseransvarlig
omviser

Vest-Telemark museum blei stifta i 2002 og har som formål å stå for drift, vedlikehold og utvikling av musea i regionen. Vest-Telemark museum har ansvar for museet i Eidsborg, Norsk skieventyr i Morgedal, Åmdals Verk gruver, Grimdalstunet, Fyresdal bygdemuseum, Kviteseid bygdetun, Øyfjell bygdemuseum, Dyre Vaa-samlingane og Knut Skinnarland-samlinga, Smørklepp kunstmuseum – Sørensen og Kihle og Myllarheimen.

Jeg jobbet som omviser ved museet og fikk ansvaret for omviserne på mitt anlegg i Eidsborg etter første sesongen og etterhvert også for alle anleggene.

Jeg lærte mye om ledelse og butikkdrift og klarte å snu en trend der omviserne var redde for turistene og ukomfortable med å holde omvisning for turister til å konkurrere om hvem som fikk ta neste omvisning.

2002- 2005

NSB Bø stasjon
kundebehandler

Bø Stasjon ligger langs Sørlandsbanen og var en av de siste betjente stasjonene. Stasjonen hadde tre faste ansatte pluss en ringevikar. Det å bli ringevikar krevde 3 måneders opplæring med bl.a. pugging av stasjonsnummer på alle togbanene i Norge.

Jeg jobbet på Bø Stasjon fordi det var en godt betalt jobb å ha ved siden av studier, og den var utfordrende, hadde varierte oppgaver og mye ansvar. Jeg annonserte tog, hånterte alternativ transport ved avvik, hadde løpende dialog med konduktør i togene for problemløsning og ekspederte små mengde gods. Bø Stasjon hadde også ansvar for flagging på offisielle flaggdager.

I denne jobben lærte jeg hva yrkesstolthet, nøyaktighet og punktlighet er. Jeg lærte også å håndtere stort ansvar og stressende situasjoner med misfornøyde reisende.

1999- 2005

Strange Days
primus motor

Strangedays var en av de første, i en rekke av, alternative uavhengige småfestivaler laget uten kommersielle interesser og økonomiske muskler på begynnelsen av 2000-tallet. Strangedays foregikk i Vest-Telemark, men trakk til seg folk fra alternative miljøer fra hele Skandinavia, men særlig miljøet rundt Blitz og Hausmanina i Oslo.

Jeg var en av inititativtakerne til festivalen, og var med å utvikle tradisjonen med å lage ett nytt rollespill hvert år slik som Intergalaktiske leker i år 2000 som var en samling av vesen fra 7 ulike planeter som kom til jorden for å konkurrere i ulike idretter.

Med Strangedays lærte jeg å være selvstendig, kreativ, handy og strukturert. Jeg lærte også hvordan man leder mennesker uten å ha økonomiske intensiver å gi dem, og på det meste var vi omtrent 100 personer som til sammen laget en festival for i underkant av 1000 personer.

Jeg er fremdeles en del av Strtangedays-nettveket. Vi møtes jevnlig og har en stor kontaktflate ut mot det alternative kulturlivet i Norge og verden.